Documentación Online


Emprego
Documento Ficheiro
PROCESO SELECTIVO ADMINISTRATIVO PROCESO SELECTIVO ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓNS XARDINEIROS BASES DE SELECCIÓN PEÓN ALBANEL E PEÓNS XARDINEIROS
BASES PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓN XARDINEIRO BASES PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓN XARDINEIRO
BASES PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASES PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL BASES DE SELECCIÓN TRABALLADOR-A SOCIAL ,
MODELO SOLICITUDE ,
LISTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA TRABALLADOR/A SOCIAL.NOMEAMENTO TRIBUNAL. CONVOCATORIA TRIBUNAL E ASPIRANTES ,
RESULTADO PRIMEIRO EXERCICIO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
SOLUCIÓN PRIMEIRO EXERCICIO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
RESULTADO SEGUNDO EXERCICIO PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL
PROCESO SELECTIVO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL BASES DE SELECCIÓN AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL ,
MODELO SOLICITUDE ,
LISTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO AEDL ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA AEDL.NOMEAMENTO TRIBUNAL. CONVOCATORIA TRIBUNAL E ASPIRANTES ,
RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- PEÓN XARDINEIRO E PEÓN ALBANEL PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- PEÓN XARDINEIRO E PEÓN ALBANEL
PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL RESULTADO PROCESO SELECTIVO ,
ACTA PROCESO SELECTIVO ,
PLANTILLA PRIMEIRO EXERCICIO ,
RESULTADO PRIMEIRO EXERCICIO ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ,
ANUNCIO LISTA PROVISIONAL ,
BASES
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social
Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista
Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Bases Traballadora Social Bases Traballadora Social
Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO