Documentación Online


Xeral
Documento Ficheiro
REGLAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS REGLAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS
Ordenanzas
Documento Ficheiro
ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS
ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO
ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA