Documentación Online


Emprego
Documento Ficheiro
BASES PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓN XARDINEIRO BASES PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓN XARDINEIRO
BASES PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASES PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL BASES DE SELECCIÓN TRABALLADOR-A SOCIAL ,
MODELO SOLICITUDE ,
LISTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA TRABALLADOR/A SOCIAL.NOMEAMENTO TRIBUNAL. CONVOCATORIA TRIBUNAL E ASPIRANTES ,
RESULTADO PRIMEIRO EXERCICIO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
SOLUCIÓN PRIMEIRO EXERCICIO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
RESULTADO SEGUNDO EXERCICIO PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL
PROCESO SELECTIVO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL BASES DE SELECCIÓN AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL ,
MODELO SOLICITUDE ,
LISTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO AEDL ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA AEDL.NOMEAMENTO TRIBUNAL. CONVOCATORIA TRIBUNAL E ASPIRANTES ,
RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- PEÓN XARDINEIRO E PEÓN ALBANEL PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- PEÓN XARDINEIRO E PEÓN ALBANEL
PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL RESULTADO PROCESO SELECTIVO ,
ACTA PROCESO SELECTIVO ,
PLANTILLA PRIMEIRO EXERCICIO ,
RESULTADO PRIMEIRO EXERCICIO ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ,
ANUNCIO LISTA PROVISIONAL ,
BASES
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social
Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista
Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Bases Traballadora Social Bases Traballadora Social
Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Xeral
Documento Ficheiro
ANUNCIO APERTURA PROPOSICIÓNS OBRA "MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DO CONCELLO DE RIOTORTO" ANUNCIO APERTURA PROPOSICIÓNS OBRA "MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DO CONCELLO DE RIOTORTO"
CANAL DE DENUNCIAS PLAN ANTIFRAUDE PLAN ANTIFRAUDE ,
ENLACES CANAL DENUNCIAS ANTIFRAUDE
REFORMA E ACONDICIONAMENTO DA ANTIGA ESCOLA DA MUXUEIRA PARA TELECENTRO OBRA SUBVENCIONADA AO ABEIRO DA MEDIDA LEADER DO PDR DE GALICIA 2014-2020
SUBVENCIÓN AUGAS DE GALICIA SUBVENCIÓN AUGAS DE GALICIA
VENTA DE EDIFICIO EN SANTALLA VENTA DE EDIFICIO EN SANTALLA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU EXTENDA A ADMINISTRACIÓN OU AS AUTORIDADES LOCAIS A INSTANCIA DE PARTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU EXTENDA A ADMINISTRACIÓN OU AS AUTORIDADES LOCAIS A INSTANCIA DE PARTE
REGLAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS REGLAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS
Subvencións / Axudas
Documento Ficheiro
SUBVENCIÓN MELLORA DO PUNTO LIMPO (FONDOS NEXTGENERATIONEU) SUBVENCIÓN MELLORA DO PUNTO LIMPO (FONDOS NEXTGENERATIONEU)
CONVENIO COA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS CONVENIO COA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS
PROGRAMA ILUMIN@ PROGRAMA ILUMIN@
Servizos Sociais
Documento Ficheiro
Solicitude Traballadora Social Solicitude Traballadora Social
Urbanismo
Documento Ficheiro
Subasta de Fincas en Aldurfe - Pliego de condicións Subasta de Fincas en Aldurfe - Pliego de condicións
Ordenanzas
Documento Ficheiro
ORDENANZA NON FISCAL REGULADORA DAS PLANTACIÓNS FORESTAIS, DO SEU APROVEITAMENTO E EXPLOTACIÓN ORDENANZA NON FISCAL REGULADORA DAS PLANTACIÓNS FORESTAIS, DO SEU APROVEITAMENTO E EXPLOTACIÓN
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIÓN DE LICENZAS DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIÓN DE LICENZAS DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
ORDENANZA DE LIMPEZA E ORNATO PÚBLICO ORDENANZA DE LIMPEZA E ORNATO PÚBLICO
ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS
ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO ORDENANZA SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA