Documentación Online


Ordenanzas
Documento Ficheiro
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DOS SERVIZOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DO XIMNASIO MUNICIPAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DOS SERVIZOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DO XIM
ORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS PARA O FOMENTO DA NATALIDADE E NENOS A CARGO ORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS PARA O FOMENTO DA NATALIDADE E NENOS A CARGO
ORDENANZA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIÓNS DE TTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA,GAS,AUGA E HIDROCARBUROS ORDENANZA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIÓNS DE TTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA,GAS,AUGA E
ORDENANZA REGULADORA DO OUTORGAMENTO DAS LICENZAS URBANÍSTICAS ORDENANZA REGULADORA DO OUTORGAMENTO DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMTVAS DE INSPECCIÓN,CONTROL E VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN RÉXIME DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMTVAS DE INSPECCIÓN,CONTROL E VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
ORDENANZA REGULADORA DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS PARA EXERCICIO DE ACTIVIDADES NON SOMETIDAS A AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL ORDENANZA REGULADORA DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS PARA EXERCICIO DE ACTIVIDADES NON SOMETIDAS A AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIE
ORDENANZA REGULADORA DO USO COMÚN ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MADEIRA NOS MONTES E ESPAZOS FORESTAIS E POLAS CANTEIRAS ORDENANZA REGULADORA DO USO COMÚN ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MADEIRA NOS MONTES E ESPAZO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO USO COMÚN ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MADEIRA NOS MONTES E ESPAZOS FORESTAIS E POLAS CANTEIRAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO USO COMÚN ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MADEIRA NOS
ORDENANZA FISCAL DO TANATORIO E A SÚA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DO TANATORIO E A SÚA MODIFICACIÓN
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA A ADMINISTRACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA A ADMINISTRACIÓN
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIÓN DE LICENZAS DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIÓN DE LICENZAS DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
ORDENANZA DE LIMPEZA E ORNATO PÚBLICO ORDENANZA DE LIMPEZA E ORNATO PÚBLICO
Emprego
Documento Ficheiro
PROCESO SELECTIVO ADMINISTRATIVO PROCESO SELECTIVO ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓNS XARDINEIROS BASES DE SELECCIÓN PEÓN ALBANEL E PEÓNS XARDINEIROS
BASES PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓN XARDINEIRO BASES PROCESO SELECTIVO PEÓN ALBANEL E PEÓN XARDINEIRO
BASES PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASES PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL BASES DE SELECCIÓN TRABALLADOR-A SOCIAL ,
MODELO SOLICITUDE ,
LISTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA TRABALLADOR/A SOCIAL.NOMEAMENTO TRIBUNAL. CONVOCATORIA TRIBUNAL E ASPIRANTES ,
RESULTADO PRIMEIRO EXERCICIO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
SOLUCIÓN PRIMEIRO EXERCICIO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
RESULTADO SEGUNDO EXERCICIO PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL ,
RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL
PROCESO SELECTIVO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL BASES DE SELECCIÓN AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL ,
MODELO SOLICITUDE ,
LISTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO AEDL ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA AEDL.NOMEAMENTO TRIBUNAL. CONVOCATORIA TRIBUNAL E ASPIRANTES ,
RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- PEÓN XARDINEIRO E PEÓN ALBANEL PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- PEÓN XARDINEIRO E PEÓN ALBANEL
PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROCESO SELECTIVO FOMENTO DO EMPREGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR-A SOCIAL RESULTADO PROCESO SELECTIVO ,
ACTA PROCESO SELECTIVO ,
PLANTILLA PRIMEIRO EXERCICIO ,
RESULTADO PRIMEIRO EXERCICIO ,
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ,
ANUNCIO LISTA PROVISIONAL ,
BASES
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social
Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista
Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Bases Traballadora Social Bases Traballadora Social
Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Subvencións / Axudas
Documento Ficheiro
SUBVENCIÓNS CON FONDOS PRTR SUBVENCIÓN MELLORA PUNTO LIMPO ,
SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA. OBXECTIVO: FOMENTO DA LECTURA ,
SUBVENCIÓN BIORRESIDUOS ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO. OBXECTIVO: RECOLLIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS ,
SUBVENCIÓN MELLORA DA ACCESIBILIDADE NO CENTRO SOCIAL DE FERREIRAVELLA. OBXECTIVO: MELLORAR A ACCESIBILIDADE DO CENTRO
SUBVENCIÓN MELLORA DO PUNTO LIMPO (FONDOS NEXTGENERATIONEU) SUBVENCIÓN MELLORA DO PUNTO LIMPO (FONDOS NEXTGENERATIONEU)
CONVENIO COA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS CONVENIO COA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS
PROGRAMA ILUMIN@ PROGRAMA ILUMIN@
Xeral
Documento Ficheiro
ANUNCIO APERTURA PROPOSICIÓNS SUBMINISTRO "OBRAS DE MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE DÚAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS EN RIOTORTO" ANUNCIO APERTURA PROPOSICIÓNS SUBMINISTRO "OBRAS DE MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE DÚAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS EN RIOTO
ANUNCIO APERTURA PROPOSICIÓNS OBRA "MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DO CONCELLO DE RIOTORTO" ANUNCIO APERTURA PROPOSICIÓNS OBRA "MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DO CONCELLO DE RIOTORTO"
CANAL DE DENUNCIAS PLAN ANTIFRAUDE PLAN ANTIFRAUDE ,
ENLACES CANAL DENUNCIAS ANTIFRAUDE
REFORMA E ACONDICIONAMENTO DA ANTIGA ESCOLA DA MUXUEIRA PARA TELECENTRO OBRA SUBVENCIONADA AO ABEIRO DA MEDIDA LEADER DO PDR DE GALICIA 2014-2020
SUBVENCIÓN AUGAS DE GALICIA SUBVENCIÓN AUGAS DE GALICIA
VENTA DE EDIFICIO EN SANTALLA VENTA DE EDIFICIO EN SANTALLA
Servizos Sociais
Documento Ficheiro
Solicitude Traballadora Social Solicitude Traballadora Social
Urbanismo
Documento Ficheiro
Subasta de Fincas en Aldurfe - Pliego de condicións Subasta de Fincas en Aldurfe - Pliego de condicións