Xuzgado de Paz

Calquera cuestión relativa ó Rexistro Civil, así como calquer dilixencia civil ou penal, é atendida no Xuzgado de Paz do Concello.


Calquera cuestión relativa ó Rexistro Civil, así como calquer dilixencia civil ou penal, é atendida no Xuzgado de Paz do Concello. Con carácter orientativo podemos mencionar en materia civil as seguintes cuestións:

  • Expedientes de matrimonio civil
  • Inscripcións de nacemento de fillos, de matrimonio e de defuncións
  • Expedición de certificacións de nacementos, matrimonios, defuncións,…
  • Solicitudes de traslado de nacemento ou de matrimonio. Fe de Vida e Estado.

En materia penal:

  • Traslado de denuncias sobre calquer feito ó Xuzgado de Mondoñedo.
  • Conciliacións.

Outras cuestións:

  • Comunicación de sentenzas, autos e outras notificacións.
  • Requerimentos de pago.

Contacto / Localización

Praza das Rodrigas, 1 - 27744 - Riotorto
Teléfono: +34 982 346 222
Horario: De luns a venres, en horario de atención ó público de 9:00 a 14:00 horas

 

Solicitude de certificado